logotyp

  • kontakt czarny
  • kontakt czerwony

zdjecie

Firma Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski, kierując się troską o profesjonalną obsługę podmiotów wykonujących przewozy drogowe, zaprasza do współpracy w zakresie doradztwa w kwestiach prawnych oraz finansowych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji wiedzę, wieloletnie doświadczenie poparte referencjami i profesjonalizm działania.

Maciej Wyrzykowski

 

Nasza firma zaangażowała się z sukcesem w postępowanie prowadzone wobec krajowego przewoźnika na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). Przedmiotem wszczętej procedury była przerwa w działaniu lokalizatora, podczas wykonywania przewozu towarów objętych zapisanymi w niej regulacjami. Po złożeniu wyjaśnień popartych wnioskami dowodowymi umorzono postępowanie, w którym Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku zmierzał do nałożenia na przedsiębiorcę transportowego kary w wysokości 10 000 zł. (decyzja: 318000-COC3.48.897.2021.JS)