logotyp

  • kontakt czarny
  • kontakt czerwony

zdjecie

Firma Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski, kierując się troską o profesjonalną obsługę podmiotów wykonujących przewozy drogowe, zaprasza do współpracy w zakresie doradztwa w kwestiach prawnych oraz finansowych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji wiedzę, wieloletnie doświadczenie poparte referencjami i profesjonalizm działania.

Maciej Wyrzykowski

 

W ostatnich dniach doręczono zarządzającej transportem i jednocześnie Klientce naszej firmy decyzję administracyjną, zgodnie z którą Jej wymóg dobrej reputacji pozostaje nienaruszony. Umożliwia to dalsze wykonywanie czynności zarządczych.

Sprawa zapoczątkowana została zatrzymaniem pojazdu firmy na rzecz której Klientka wykonywała zadania w zakresie zarządzania. W toku kontroli drogowej, wykryto nielegalne urządzenie zakłócające pracę tachografu. Skutkowało to nałożeniem określonych w przepisach sankcji administracyjnych. Po uzyskaniu przez decyzje o nałożeniu kary statusu wykonalnych, GITD wszczął wobec naszej Klientki postępowanie w zakresie wymogu dobrej reputacji. Sprawa prowadzona była przez firmę: Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski. Po sformułowaniu i przesłaniu stosownych wyjaśnień do organu, wydana została decyzja administracyjna. Wymóg dobrej reputacji zarządzającej pozostał nienaruszony. To już któreś tego rodzaju postępowanie zakończone sukcesem. (numer decyzji: BTM.KREPTD.SDR.570.45.2021.1224.33391)