logotyp

  • kontakt czarny
  • kontakt czerwony

zdjecie

Firma Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski, kierując się troską o profesjonalną obsługę podmiotów wykonujących przewozy drogowe, zaprasza do współpracy w zakresie doradztwa w kwestiach prawnych oraz finansowych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji wiedzę, wieloletnie doświadczenie poparte referencjami i profesjonalizm działania.

Maciej Wyrzykowski

 

Dzień 8 stycznia 2021r. okazał się pomyślny dla przewoźników korzystających z usług firmy Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił dwie decyzje o nałożeniu kary w sprawach przez nas prowadzonych.

Pierwsza z nich dotyczyła zarządzającego transportem, na którego Inspekcja Transportu Drogowego nałożyła karę w wysokości 3 000 zł. w związku z dopuszczeniem do pracy kierowcy bez wymaganych badań i szkolenia okresowego. Sąd stwierdził liczne uchybienia prawa przy wydawaniu decyzji. Wskazał też na niewystarczające uzasadnienie rozstrzygnięcia Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w którym w zasadzie nie odniesiono się do argumentów strony przemawiających za odstąpieniem od nałożenia kary - poświęcono temu zagadnieniu tylko dwa krótkie zdania (sygnatura: III SA/Łd 631/20).

Drugi wyrok dotyczył niewłaściwie nałożonej przez ten sam organ kary, będącej następstwem naruszenia przez kierowcę pracującego na rzecz innego przewoźnika norm regulujących czas prowadzenia, przerwy i odpoczynki. Tutaj skład orzekający zakwestionował sposób ustalenia wysokości kary (sygnatura: III SA/Łd 606/20).

Stronom właśnie doręczono uzasadnienie wyroków.