logotyp

  • kontakt czerwony
  • kontakt czarny

zdjecie

Firma Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski, kierując się troską o profesjonalną obsługę podmiotów wykonujących przewozy drogowe, zaprasza do współpracy w zakresie doradztwa w kwestiach prawnych oraz finansowych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji wiedzę, wieloletnie doświadczenie poparte referencjami i profesjonalizm działania.

Maciej Wyrzykowski

 

W dniu 11 lutego 2016r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, uchylił rozstrzygnięcia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego a także Głównego Inspektora Transportu Drogowego o nałożeniu kary w wysokości 4100 zł.

Skarga przygotowana została przez naszą firmę, a spór pomiędzy stroną postępowania a organami w nie zaangażowanymi, dotyczył sposobu obliczania terminu pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami pobrania danych z kart kierowców. Sąd przyznał rację stronie, uchylając w następstwie wydane w sprawie decyzje o nałożeniu kary. (sygnatura: II SA/Sz 1009/15)