logotyp

  • kontakt czarny
  • kontakt czerwony

zdjecie

Firma Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski, kierując się troską o profesjonalną obsługę podmiotów wykonujących przewozy drogowe, zaprasza do współpracy w zakresie doradztwa w kwestiach prawnych oraz finansowych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji wiedzę, wieloletnie doświadczenie poparte referencjami i profesjonalizm działania.

Maciej Wyrzykowski

 

Klient naszej firmy otrzymał uzasadnienie wyroku na mocy którego uchylona została decyzja Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary w wysokości 15 000 zł. Kontroli dokonano w dniu 20 maja 2014r. w Stykowie. W jej toku pracownicy Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego stwierdzili wykonywanie przewozu bez zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym kategorii VII. Organ I instancji nałożył karę w wysokości 15 000 zł. Firma nasza sformułowała odwołanie od tej decyzji, które zgodnie z „tradycją” GITD utrzymującego w mocy wszystkie – nawet rażąco naruszające prawo rozstrzygnięcia - nie przyniosło efektu . Zredagowana została zatem i złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który po rozpoznaniu sprawy uchylił decyzję organu odwoławczego wskazując, że wydana została ona z naruszeniem art. 6, art. 7, art. 11 oraz art. 107 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Tym samym strona postępowania, którą jest firma z woj. Podkarpackiego w dalszym ciągu nie musi płacić nałożonej kary. Postępowanie to będzie kontynuowane. (sygnatura wyroku: VI SA/Wa 4026/14 z dnia 27 października 2015r.)