logotyp

  • kontakt czerwony
  • kontakt czarny

zdjecie

Firma Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski, kierując się troską o profesjonalną obsługę podmiotów wykonujących przewozy drogowe, zaprasza do współpracy w zakresie doradztwa w kwestiach prawnych oraz finansowych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji wiedzę, wieloletnie doświadczenie poparte referencjami i profesjonalizm działania.

Maciej Wyrzykowski

 

W dniu 15 października 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję o nałożeniu kary na Klienta firmy Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski. Sankcja w wysokości 5000 zł. wymierzona została za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV. Po wyczerpaniu drogi administracyjnej skierowana została skarga do WSA. Skład orzekający uchylił decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego podzielając podniesione w skardze argumenty naruszenia przez obydwa organy zaangażowane w postępowanie art. 7, art. 77 oraz art. 107 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (sygnatura: VI SA/Wa 756/15 z dnia 15 października 2015r.)